Vi vil være endnu bedre...

ISU a/s – eller Institut for Serviceudvikling a/s, som forkortelsen står for – har en lang historie.

ISU blev skabt under navnet Kvalitetsinstituttet under daværende minister Mimi Jacobsen, som et initiativ til at kvalificere velfærdsydelser, sikre fokus på borgeren og øge kvaliteten af den offentlige sektors ydelser gennem konkurrenceudsættelse.

Kvalitetsinstituttet blev i 1999 omdøbt til Institut for Serviceudvikling, flyttede til Odense, som en fusion bestående af Kvalitetsinstituttet, Seniorcenter i Odense samt Forskningscenteret for Handicapudvikling i Høje Tåstrup. Under det nye navn varetog Instituttet, blandt andet i opdrag for Socialministeriet, en lang række af de opgaver, der nu ligger under Den Sociale Servicestyrelse. Et af Instituttets fokusområder var offentligt privat samspil. Blandt de mange aktiviteter, som Instituttet har haft gang i, er vejledninger i udbud, opsætning af kvalitetsstandarder, forudsætninger af Frit valg, nye tiltag og tænkning på arbejdsmarkedets området for bare at nævne enkelte.

I 2003 overtog en medarbejdergruppe ISU gennem et Management Buy Out (MBO). Et utraditionelt tiltag, men som afspejlede energien hos de medarbejdere, der overtog virksomheden. Siden 2003 har ISU været drevet som privat konsulentvirksomhed.

De tre partnere i ISU har besluttet at opdele virksomheden for skabe yderligere kvalitet i opgaveløsningen. De to nye virksomheder hedder henholdsvis ISU+ og ISU - Viden til udvikling.

De nye virksomheder skal medvirke til at sikre et øget fokus på den efterspørgsel, vi ser hos vore kunder.

ISUPlus har fokus på at arbejde med det brede specialiserede socialområde, herunder Børn og unge samt handicap og psykiatri, ældreområdet, ressourcestyring, fastholdelse af medarbejdere i forbindelse med sygedom, seniorpraksis, coaching og procesopgaver generelt.

ISU - Viden til udvikling har fokus på velfærdsudvikling- og modeller, sammenhængende indsatser på arbejdsmarkedet- og socialområdet. Optimering, læring og effektivisering i både private og offentlige organisationer.

De to nye virksomheder vil sikre, at den opsamlede erfaring fortsat kommer vore kunder til gode, og at der er en kontinuitet, også mellem de to nye virksomheder, hvor der er opgaver på tværs.

ISU - Viden til udvikling Logo ISUPlus Logo